HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HỦY GIẤY BOSSER MINI TIGER C

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HỦY GIẤY

BOSSER MINI TIGER C

 

+ Giấy định lượng 70gm: hủy tối đa 8-10 tờ/lần

+ Giấy định lượng 80gm: hủy tối đa 6-7 tờ/lần

+ Giấy in vi tính liên tục, hóa đơn: hủy tối đa 3 liên/lần

+ Không được hủy plastic, decal, giấy có keo

+ Đặt giấy thẳng, chính giữa vào họng hủy

+ Đợi giấy xuống hết rồi mới bỏ giấy tiếp vào

+ Chú ý khi đầy giấy, phải rút thùng giấy ra đi đổ

+ Khi hủy liên tục 10 phút, máy sẽ tữ động dừng và không hoạt động nữa. Lúc này phải cho máy nghỉ 60 phút thì máy mới hủy liên tục tiếp 7-8 phút nữa.

LƯU Ý: Nếu máy phát ra tiến kêu lạ, phải ngưng sử dụng đồng thời rút điện ngay. Rồi liên hệ với trung tâm bảo hành theo số hotline: 0901 639 619 để được hướng dẫn.

Trả lời

Bạn cần hỗ trợ?